Veilingen

Een bijzonder specialisme betreft de dienstverlening die wij bieden op het gebied van de vrijwillige openbare veilingen, de openbare en niet-openbare veilingen bij inschrijving en de executoriale veilingen van met name registergoederen (woningen, bedrijfsobjecten en schepen).

Een gestructureerde en transparante aanpak
De exceptionele en complicerende omstandigheden waaronder vooral executoriale verkopen vaak plaatsvinden, vragen om een gestructureerde en transparante aanpak, waarbij het oplossen van het probleem voorop staat. Immers, een correct afgehandeld executoriale verkoop is meestal de enige oplossing, maar niet altijd de meest optimale oplossing. Ons kantoor heeft daartoe met verschillende cliƫnten in de financiƫle sector een landelijk draaiboek ontwikkeld. Uiteraard kunnen executoriale verkopen geheel door ons kantoor worden uitgevoerd. Echter, opdrachtgevers geven er soms de voorkeur aan om hun eigen notaris of een lokale notaris te betrekken. Dit is geen enkel probleem. Wij werken graag samen met een groot netwerk van lokale notarissen, waarbij wij fungeren als een centraal aanspreekpunt voor de opdrachtgevers.

Samen valkuilen signaleren
Samen met de opdrachtgever brengen wij - alvorens tot excecutie over te gaan - alle valkuilen in beeld. Met name retentierechten, faillissementen waarin de curator een termijn stelt, niet meewerkende beslagleggers, Verenigingen van Eigenaren, (illegale) huurders, krakers, fraude, illegale plantages en soortgelijke problemen kunnen grote negatieve gevolgen hebben. Hiervoor zijn of worden adequate oplossingen bedacht.