Pascal Tjon Sien Kie

Kandidaat Notaris

Pascal Tjon Sien Kie is na het afronden van de opleiding notarieel recht aan de slag gegaan bij Van Heeswijk Notarissen N.V., op de afdeling veilingen. Als kandidaat-notaris houdt Pascal zich bezig met de executoriale verkoop van onroerende zaken.

Pascal heeft de beroepsopleiding notariaat afgerond en is daarom waarnemingsbevoegd.

phone 010 2240 927

email pascal.tjonsienkie@vhnv.nl

linkedin LinkedIn