Wilbert Mooren

Toegevoegd notaris

Wilbert Mooren (1973) is werkzaam als Toegevoegd notaris. Hij is gespecialiseerd op het gebied van commercieel onroerend goed en houdt zich tevens bezig met executoriale verkopen van registergoederen.

Hij is afgestudeerd in het notariële recht aan de Universiteit Leiden en heeft in 2007 met succes de postdoctorale opleiding Grotius Onroerend Goedrecht afgerond.
In 2001 is Wilbert gestart als kandidaat-notaris bij één van de grotere Nederlandse notariskantoren, waarna hij in mei 2005 aan de slag is gegaan bij Van Heeswijk Notarissen N.V. Hij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de commerciële transactiepraktijk en in de projectontwikkeling en adviseert op alle rechtsgebieden die daarbij een rol spelen, in het bijzonder splitsingen in appartementsrechten. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting.

phone 010 2240 934

email wilbert.mooren@vhnv.nl

linkedin LinkedIn