Ondernemingsrecht

(Internationaal) ondernemingsrecht
Op vennootschapsgebied richt ons kantoor zich vooral op middelgrote en grotere ondernemingen. Wij hebben ervaring met de afwikkeling van complexe transacties. Tevens zijn wij in staat door een beperkte overhead en een gestructureerde aanpak de meer standaardtransacties tegen aantrekkelijke condities af te handelen.

Standaardtransacties
Bij de standaardtransacties gaat het bijvoorbeeld om de oprichting van ‘gewone’ B.V.'s, N.V.'s, verenigingen en stichtingen, of aandelenoverdrachten. Regelmatig terugkerende transacties handelen wij met gegarandeerde snelheid en kwaliteit af tegen een aantrekkelijk tarief.

En meer complexe handelingen
De meer complexe transacties zijn bijvoorbeeld juridische fusies, juridische splitsingen, (grote) overnames, herstructureringen, werknemersparticipaties, complexe financieringen en capital venture transacties. Wij hebben ruime ervaring en know how om deze transacties ook internationaal te begeleiden

Commercieel Vastgoed

Als geen ander is Van Heeswijk Notarissen gespecialiseerd op het gebied van commercieel vastgoed en projectontwikkeling. Vaak gaat het hierbij om situaties waarin het vastgoed is verbonden met vennootschappen. In veel gevallen speelt een combinatie van juridische, financiële en fiscale aspecten een rol bij het bepalen van de juiste vorm van de transactie. De afgelopen jaren hebben wij bewezen op dit gebied in complexe situaties inventieve en verantwoorde oplossingen te kunnen bieden.

Samen overleggen om tot een planmatige aanpak te komen
Samen met de initiatiefnemers en de andere betrokken specialisten (accountants, fiscalisten) plegen wij in een vroeg stadium overleg om tot een planmatige aanpak te komen. Daarbij bepalen we de juiste constructie en houden we de kosten beheersbaar.


Veilingen

Een bijzonder specialisme betreft de dienstverlening die wij bieden op het gebied van de vrijwillige openbare veilingen, de openbare en niet-openbare veilingen bij inschrijving en de executoriale veilingen van met name registergoederen (woningen, bedrijfsobjecten en schepen).

Een gestructureerde en transparante aanpak
De exceptionele en complicerende omstandigheden waaronder vooral executoriale verkopen vaak plaatsvinden, vragen om een gestructureerde en transparante aanpak, waarbij het oplossen van het probleem voorop staat. Immers, een correct afgehandeld executoriale verkoop is meestal de enige oplossing, maar niet altijd de meest optimale oplossing.

Samen valkuilen signaleren
Samen met de opdrachtgever brengen wij - alvorens tot excecutie over te gaan - alle valkuilen in beeld. Met name retentierechten, faillissementen waarin de curator een termijn stelt, niet meewerkende beslagleggers, Verenigingen van Eigenaren, (illegale) huurders, krakers, fraude, illegale plantages en soortgelijke problemen kunnen grote negatieve gevolgen hebben. Hiervoor zijn of worden adequate oplossingen bedacht.


Backoffice

Dit is de categorie backoffice.