Familierecht

De werkzaamheden op het gebied van personen- en familierecht bestaan onder meer uit het maken van testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, levenstestamenten en schenkingsakten. Ook begeleiden en adviseren wij families bij de afwikkeling van nalatenschappen. Dat doen wij als onafhankelijke boedelnotaris of als partijadviseur.

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het adviseren van vermogende particulieren en ondernemers in het kader van hun Estate Planning. Dit omvat onder meer de advisering omtrent de overdracht van vermogen naar de volgende generatie en het regelen van de zeggenschap over het vermogen. Daarbij wordt de synergie gezocht tussen de vennootschapsrechtelijke structuur en de familierechtelijke voorzieningen.

Wij behandelen tevens zaken met een internationaal karakter. Voorbeelden daarvan zijn het maken van een testament voor mensen met een woning in het buitenland, het opstellen van huwelijksvoorwaarden voor echtparen met verschillende nationaliteiten of het afwikkelen van een nalatenschap van een Nederlander die in het buitenland woonde.Medewerkers