Elle van Gompel

Toegevoegd notaris

Elle van Gompel is in januari 2016 benoemd tot toegevoegd notaris en heeft zich gespecialiseerd in het familievermogensrecht. Zij is tevens gecertificeerd Estate planner.

Naast het opstellen van (levens)testamenten, huwelijksvoorwaarden en samenlevingsovereenkomsten adviseert Elle vermogende particulieren en ondernemers in het kader van hun Estate planning. Dit betreft onder meer de advisering omtrent de overdracht van hun vermogen naar de volgende generatie en het regelen van de zeggenschap over het vermogen. In dat kader zoekt zij de synergie tussen de vennootschapsrechtelijke structuur en de familierechtelijke voorzieningen in huwelijksvoorwaarden, (levens)testamenten en schenkingsakten.

Tevens begeleidt Elle families bij de afwikkeling van nalatenschappen of treedt zij op als partijadviseur. Elle heeft bijzondere interesse voor zaken met een internationaal karakter.

Naast haar werkzaamheden als toegevoegd notaris is Elle bestuurslid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en publiceert ze regelmatig in diverse vakbladen. Ze is onder meer vaste auteur van Estate Planner Digitaal en het Vakblad Estate Planning.

phone 010 2240 965

email elle.vangompel@vhnv.nl

linkedin LinkedIn