Irene van Dijk

Kandidaat-notaris

Irene van Dijk is na het afronden van de master notarieel recht aan de slag gegaan bij Van Heeswijk Notarissen N.V., op de afdeling veilingen. Als kandidaat-notaris heeft Irene zich bezig gehouden met vrijwillige of executoriale verkopen dan wel verkoop bij inschrijvingen van onroerende zaken en schepen. Daarbij heeft Irene zich met name toegespitst op de veilingen van commercieel onroerend goed.

In juni 2014 heeft Irene de beroepsopleiding notariaat afgerond, als gevolg waarvan zij waarnemingsbevoegd is.

Sinds juli 2015 heeft Irene de overstap gemaakt naar de afdeling onroerend goed. Op deze afdeling houdt zij zich met diverse zaken bezig, waaronder het opstellen van koopovereenkomsten, akten van leveringen

phone 010 2240 916

email irene.vandijk@vhnv.nl

linkedin LinkedIn