Wim de Jong

Notaris

Wim de Jong is in 1992 afgestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam (studierichting economisch-juridisch) en in 1996 (cum laude) afgestudeerd in het notariële recht aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1996 is hij als kandidaat-notaris werkzaam geweest bij één van de grote (multidisciplinaire) kantoren. Hij is in december 2000 met Vic van Heeswijk meegegaan naar Van Heeswijk c.s. en is in 2002 met Vic van Heeswijk een maatschap aangegaan, waaruit het huidige Van Heeswijk Notarissen N.V. is ontstaan. In 2004 is hij benoemd tot notaris in Rotterdam.

Wim heeft zich gespecialiseerd in commercieel vastgoed en projectontwikkeling. Hij begeleidt commerciële vastgoedtransacties, uitgiften in erfpacht en/of opstal, (complexe) splitsingen in appartementsrechten en vastgoedfinancieringen. Veelal wordt hierbij nauw samengewerkt met fiscalisten, advocaten en/of bedrijfsjuristen. In voorkomende gevallen treedt hij op als partijadviseur. Wim is lid van de Vereniging Vastgoed Juristen.

phone 010 2240 935

email wim.dejong@vhnv.nl